Ilmoitus: Verkkolainojen markkinatilanne 2021

Ilmoitus: Poikkeukselliset ajat vaikuttavat kaikilla aloilla, eivätkä pikalainoja ja vippejä myöntävät toimijat ole säästyneet haasteilta. Vuonna 2019 säädetty kuluttajaluottoja koskeva korkokattolainsäädäntö ajoi alalta pois ylisuuria korkoja tarjonneet toimijat. Jäljelle jääneet lainatarjoajat kilpailevat ankarasti asiakkaista, mikä on edelleen painanut korkotasoa matalammaksi. 

Tänä päivänä on mahdollista saada pikavippi netistä huomattavasti edullisemmalla korolla kuin vielä muutama vuosi sitten. Poikkeustilanteen vuoksi hallitus on myös säätänyt väliaikaisia lakeja, jotka takaavat pikavippien korkojen pysyvän toistaiseksi tavallista alhaisemmalla tasolla.

Kuluttajalainojen korkojen säätely

Syksyllä 2019 tuli voimaan kuluttajalainoja koskeva laki, joka sallii maksimissaan 20 prosentin koron kuluttajalainoille. Tätä ennen otetuissa lainoissa korko saattoi vielä olla kohtuuttoman suuri, mutta uudella kohtuullisen koron lainalla pystyi maksamaan vanhat korkeakorkoiset lainat pois. 

Pandemian vuoksi hallitus on säätänyt jo kahteen kertaan väliaikaisen korkokaton, joka pudotti suurimman mahdollisen pikavippien ja kulutusluottojen koron 10 prosenttiin. Ensimmäisen kerran väliaikainen lakisääteinen korkokatto oli voimassa heinäkuusta joulukuuhun 2020. Pandemian jatkumisen vuoksi väliaikaiselle laille haluttiin jatkoa, sillä kuluttajia haluttiin suojella hankalana taloudellisena aikana. Hallituksen kaavailema korkokaton jatko toteutui lopulta uutena väliaikaislakina.

Toinen väliaikaisen korkokaton kuluttajalainoille määräävä laki astui voimaan 1.1.2021 ja on sisällöltään lähes identtinen aiemman väliaikaisen lain kanssa. Laki on voimassa 2021 syyskuun loppuun asti ja takaa väliaikaisen lain voimassaolon aikana uusille kuluttajalainoille ja pikavipeille 10 prosentin korkokaton. 

Korkokaton vuoksi kuluttajat ovat voineet hyödyntää mahdollisuutta saada alempi korko vakuudettomille lainoille. Monella suomalaisella ei ole mahdollisuutta saada perinteistä vakuudellista pankkilainaa, sillä iso osa suomalaisista ei omista omistusasuntoa tai suuria säästöjä. 

Siksi korkokaton madallus on tuonut hyvän mahdollisuuden maksaa vanhat korkeakorkoiset pikavipit uudella edullisemmalla lainalla. Moni pikavippiyritys on joutunut lopettamaan toimintansa Suomessa korkokaton vuoksi, mutta luotettavat rahoittajat ovat edelleen pystyneet jatkamaan toimintaansa. 

Kulutusluottojen suosio on pysynyt tasaisena

Vakuudettomien luottojen kysyntä on pysynyt muutaman viimeisen vuoden tasaisena. Poikkeustilanne on luonnollisesti saanut lainan ottamista harkitsevat varovaisiksi. Nykyisessä tilanteessa varovaisuus on hyvä asia kaikille osapuolille, jotta velkakierteiltä ja luottotappioilta vältyttäisiin. Vuonna 2020 kulutusluottojen kysyntä pieneni poikkeusolojen alkaessa keväällä, mutta kysyntä palautui nopeasti. 

Suomen Pankki kertoo tiedotteessaan vuoden 2020 heinäkuussa nostetun jo hieman edellisvuotta enemmän kuluttajaluottoja. Tähän on varmasti vaikuttanut väliaikainen korkokattolaki ja vastaavasti vuoden 2021 uuden korkokattolain uskotaan edelleen pitävän kulutusluottojen kysynnän vakaana.

Korkokattolaista huolimatta kuluttajien on syytä harkita lainan ottamista entistä tarkemmin ja peilata omaa maksukykyään lähitulevaisuuteen. Pikavipeissä on usein lyhyt takaisinmaksuaika, mutta lainan ottajan tilanne voi muuttua nopeasti. Varasuunnitelma lainan hoitamiseksi on hyvä aina olla mietittynä valmiiksi. Jos laina-aika on pidempi kuin väliaikaisen korkokattolain voimassaoloaika, tulee lainan ottajan huomioida mahdollinen koron nousu lain voimassaolon päätyttyä. Koron mahdollinen nousu ilmoitetaan selkeästi lainaehdoissa, joihin lainan ottajan kannattaa perehtyä tarkkaan.

Korkokattojen avulla on toisaalta pystynyt huomattavasti pienentämään lainakuluja kilpailuttamalla lainoja. Lainoja ottaneiden on hyvä huomata, että vuoden alusta voimaan astunut korkokattolaki ei koske aiempia lainoja. Jos on syksyllä ottanut pikalainan, jonka korko on vuoden alussa noussut, kannattaa laina kilpailuttaa heti, jotta voi hyötyä uudesta korkokattolaista. 

Yhteenveto

Pikalainojen kysyntä ei ole oleellisesti muuttunut poikkeusaikoina. Osittain kysyntä on jopa kasvanut, sillä korkokaton avulla kuluttajat ovat saaneet edullisemman koron lainoja, joilla on maksettu vanhoja korkeakorkoisia lainoja pois. Toisaalta Suomen Pankin tilastointi osoittaa myös esimerkiksi sen, että henkilöautojen kauppamäärät kulkevat käsi kädessä kulutusluottojen kysynnän kanssa ja poikkeusoloissa henkilöautokauppa on ollut tavallista aktiivisempaa. Kulutusluotoilla tehdään nyt käytännöllisiä ja välttämättömiä hankintoja. Tällaisiin hankintoihin kohtuullisen koron kulutusluotto on hyvä valinta.