Ammattikoululaisten lukutaitoa kehitettiin rap-lyriikalla – puolet oppi uutta, 30 prosenttia kiinnostui erilaisista teksteistä

Atomirotan Mikko Sarjanen oli vetämässä Sanat haltuun -hankkeen työpajoja.

22.01.2018

Lukukeskuksen järjestämä Sanat haltuun -hanke on päättynyt ja tulokset ovat kaikkien nähtävillä. Hankkeen tavoitteena oli innostaa ammattikoulujen opiskelijat lukemaan ja parantamaan lukutaitoaan.

Hanke piti sisällään 100 toiminnallista lukutaitotyöpajaa ammattikoulujen teknisten alojen opiskelijoille eri puolella Suomea. Työpajoja vetivät kirjoittamisen opettaja, kulttuuritoimittaja Aleksis Salusjärvi ja Atomirotta– ja Notkea Rotta -yhtyeistä tunnettu Mikko Sarjanen.

”Lukutaitoa lähestyttiin pajoissa käytännönläheisesti ja nuorten omat kiinnostuksen kohteet huomioiden. Työpajojen teemaksi valittiin opiskelijoille tuttu rap-lyriikka, jota analysoimalla tarkasteltiin tekstin merkityksiä”, Lukukeskuksen tiedotteessa kerrotaan.

”Vaikka Suomi on lukutaidon kärkimaita, peruskoulun päättää Suomessa joka vuosi noin 6000 nuorta, joilla ei ole riittävää lukutaitoa. Osa nuorista lukee ja kirjoittaa niin huonosti, että arkielämästä selviytyminen tuottaa vaikeuksia. Poikien lukutaidon tunnistamisessa ja kehittämisessä on tärkeää löytää poikia kiinnostavia tekstejä ja tekstityyppejä, ja laajentaa käsitystä lukemisesta.”

Rap-lyriikat ovat se kirjallisuuden alue, joka on nuorille helpoimmin lähestyttävä. Moni lukuaineissa heikosti pärjäävä oppilas omaa hyvät valmiudet tekstianalyysiin, kun tarkasteltavana on häntä luontaisesti kiinnostava teksti.

Sanat haltuun -työpajojen vaikuttavuutta tutki Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, jonka mukaan tuloksen voi nähdä olevan hyvä siihen nähden, miten alhainen nuorten lukumotivaation lähtötaso hankkeen alussa oli.

Hankkeen sataan työpajaan osallistui yhteensä 3000 opiskelijaa 29 paikkakunnalla. Opiskelijoista 50 prosenttia oppi uutta. 30 prosenttia kiinnostui erilaisista teksteistä, kuten rap-lyriikoista ja runoudesta. Yli 20 prosenttia pohti uudella tavalla suhdettaan lukemiseen.

Lisää luettavaa