Taistelua musiikkialan miesvaltaisuutta vastaan: erityisapuraha ja huippuartistien neuvoja tarjolla pian naisille ja muunsukupuolisille

Rahallisen tuen lisäksi tuen saajat ovat oikeutettuja kummiartisteina toimivien Paula Vesalan, Mariskan, Aki Tykin sekä Mikko Von Hertzenin apuun ja neuvoihin.

Arttu Kokkonen

Ilosaarirockista tunnetuksi tullut elävän musiikin yhdistys Joensuun Popmuusikot ry perustaa erikoisapurahan nuorille naisille ja muunsukupuolisille. Harkinnanvarainen tuki rahoitetaan Ilosaarirockin tuotoilla ja se myönnetään popmuusikin harrastamiseen liittyviin kuluihin, kuten keikkamatkoihin ja koulutukseen. Yhdelle henkilölle tai taholle kerrallaan myönnettävän erityistuen maksimimäärä on 1000 euroa ja sitä voi hakea kolme kertaa vuodessa samassa haussa Popmuusikoiden rahaston yleisen tuen kanssa.

Rahallisen osuuden lisäsi tukeen kuuluu vertaistuki alan huipulta. Neuvoja ja apua tarjoavat kummiartistit Paula Vesala, Mariska, Aki Tykki sekä Mikko Von Hertzen.

”Aloite kummitoimintaan tuli Aki Tykiltä, joka halusi auttaa musiikkialan tasa-arvoistumisessa. Yhteinen tahto puuttua epätasa-arvoon onkin vahva”, kummi- ja apurahatoiminnan taustalla toiminut Ilosaarirockin vastaava tuottaja Petri Varis toteaa.

Joensuun Popmuusikot ry:n toiminnanjohtaja Niina Hattunen kertoo tuen perustamissyyksi huolen popmusiikkialan miesvaltaisuudesta. Erityisesti yhdistystä huolettaa soittajissa vallitseva epätasapaino, minkä syyksi Hattunen mainitsee tiettyjen soitinten, kuten rumpujen, kitaroiden ja läppäreiden profiloitumisen maskuliinisiksi. Hattunen toivookin yhdistyksen toiminnan kannustavan myös muita alalla toimivia tekemään konkreettisia tekoja tasa-arvon saavuttamiseksi musiikkialalla.

Joensuun Popmuusikoiden rahasto on toiminut vuodesta 1997 ja jakanut tähän päivään mennessä yli 300 000 euroa. Yhdistys tukee bändejä ja artisteja myös muutoin kuin rahallisesti, esimerkiksi järjestämällä koulutuksia ja antamalla neuvoja.