Tom Pettyn kuolinsyyksi varmistunut tapaturmainen lääkkeiden yliannostus

Petty käytti useita reseptilääkkeitä hoitamaan tuskallisia vaivoja.

Wikipedia

Lokakuussa edesmenneen muusikkolegenda Tom Pettyn kuolinsyy on Los Angelesin oikeuslääkärin tiedotteen mukaan varmistunut tapaturmaiseksi lääkkeiden yliannostukseksi.

Mies käytti useita reseptillä annettuja kipulääkkeitä hoitamaan keuhkoemfyseemaa, sepelvaltimotautia, polvivaivoja sekä pahasti murtunutta lonkkaa. Pettyn lääkelistaan kuului muun muassa fentanyyli, oksikodoni, diatsepaami sekä univaivoihin määrättyä bentsodiatsepiinia että masennuksen hoitoon käytettyä SSRI-lääkitystä.

Virallisen kuolinsyyn oikeuslääkäri toteaa olleen ”monielinhäiriöön johtanut sydämenpysähdys, jonka aiheutti lääkesekoituksen aiheuttama myrkytys”.

Muusikon vaimo Dana ja tytär Adria kirjoittavat tiedotteessa:

”Tuskallisesta vaivastaan huolimatta [Tom] pysyi uskollisena faneilleen ja teki murtuneen lonkan kanssa 53 keikkaa kiertueellaan. Kiertueen aikana vaiva paheni vakavampaan suuntaan. Kuolinpäivänään hänelle oli kerrottu, että lonkka oli edennyt täyteen murtumaan. Uskomme, että tästä johtuva kipu oli yksinkertaisesti sietämätön ja tämä oli syy siihen, miksi hän käytti lääkkeitä liikaa.”