”Yleisötapahtumien kieltäminen on ollut näytösluonteista” – Kulttuuri- ja tapahtuma-ala vaatii mahdollisuutta työntekoon

Viimeinen sulku – ovet auki! -mielenilmaus järjestetään Senaatintorilla ja Valtioneuvoston linnan edustalla Helsingissä 3.2.2022 klo 12–14. Mielenilmauksessa luetaan alojen vaatimukset. Tapahtuma on jatkoa kesällä järjestetylle Mitta on täysi! -mielenilmaukselle. 

28.01.2022

Kulttuuri- ja tapahtuma-alan osoittaa mieltään Senaatintorilla ja Valtioneuvoston linnan edustalla torstaina 3. helmikuuta kello 12–14. Viimeinen sulku – ovet auki! -mielenilmauksessa luetaan alojen vaatimukset. Tapahtuma on jatkoa kesällä järjestetylle Mitta on täysi! -mielenilmaukselle. 

Tärkeimpänä vaatimuksena on, että nyt koettava sulkutila on viimeinen ja tapahtuma-ala pääsee takaisin töihin ja yleisö tapahtumien ääreen.

Vaikka rajoituksia on alettu purkaa, tapahtuma-alalle ei ole luvassa juurikaan helpotuksia. Koronaministerityöryhmä suosittaa rajoitusten lieventämistä ”matalan riskin tiloissa”, kuten teattereissa ja kuntosaleilla. Tähän räkäindeksiksikin kutsuttuun riskipistetaulukkoon vetoaminen rajoituksista päätettäessä on asia, johon mielenilmauksessa halutaan kiinnittää huomiota.

”Yleisötapahtumien kieltäminen on ollut näytösluonteista, ei näyttöperusteista. Juridisia perusteita rajoituksille ei ole. Riskipistetaulukko eli räkäindeksi on juridiselta statukseltaan vain THL:n verkkosivu vailla taustadataa. Tapahtumien kieltäminen on ollut viestinnän, ei taudin torjunnan työkalu. Me vaadimme, että päätöksenteko pohjaa tutkittuun tietoon sekä todennettuun, avoimeen dataan”, tiedotteessa kerrotaan.

Tiedote kuuluu kokonaisuudessaan näin:

Koronarajoitukset ovat lamauttaneet yli 200 000 ihmistä työllistävän kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumatoimialan. Sulku on kestänyt eri muodoissaan pian kaksi vuotta.  Alan toimijoiden ahdinko on syvä, eikä epätoivoa ja vaatimuksia ole ymmärretty. Kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoilta on viety oikeus työntekoon ja elinkeinoon, kansalaisilta oikeus kulttuuriin ja kokoontumiseen. Rajoitustoimet ovat kajonneet perustuslaillisiin oikeuksiin. Siksi kokoonnumme vaatimaan, että meneillään oleva sulku on viimeinen ja että kulttuuritilat ja -tapahtumat avataan alojen kanssa yhteistyössä: heti.

Tapahtumassa luetaan alan vaatimukset: elinkeinonharjoittamisen oikeuksien palauttaminen, rajoituspolitiikan päätösten avoimuus, ennakoivuus sekä tietoperustaisuus, alojen yhdenvertainen kohtelu, alojen kuuntelu sekä riittävät koronatuet ja elvytysohjelma kulttuuri- ja tapahtuma-alalle pandemian jälkihoitoon. Lisäksi vaatimuksena on, ettei sairaanhoidon leikkauksia enää jatkossa maksateta kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoilla, ja että lainsäädäntö uudistetaan tulevia epidemioita ennakoiden. 

Tärkeimpänä vaatimuksena on, että nyt koettava sulkutila on viimeinen ja tapahtuma-ala pääsee takaisin töihin ja yleisö tapahtumien ääreen.  

Jaettu suuttumus epätasa-arvoisesta kohtelusta ja huoli tulevasta on yhdistänyt poikkeuksellisella tavalla suomalaiset kulttuurin, urheilun ja tapahtuma-alan yritykset, yhdistykset, ryhmät ja muut toimijat pienimmistä suurimpiin laajaksi rintamaksi. Tapahtumassa kuullaan puheita ja esityksiä eri alojen edustajilta. Lavalle nousevat mm. Pauli Rautiainen, Reeta Vestman ja lauluyhtye Rajaton. Tapahtuman juontaa Paula Vesala.

Rinnakkaistapahtumia järjestetään eri puolilla Suomea päätapahtuman aikana sekä sen jälkeen. Sosiaalisessa mediassa mielenilmaukseen voi osallistua tunnistein #OvetAuki #ViimeinenSulku #OikeusTyöhön #200000ihmistä #MittaOnTäysi #OikeusKulttuuriin.

Viimeinen sulku – ovet auki! -mielenilmauksessa esitettävät kulttuuri- ja tapahtuma-alan vaatimukset ovat seuraavanlaiset:

Kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoilta on viety oikeus työntekoon ja elinkeinoon ja yleisöiltä oikeus kulttuuriin ja kokoontumiseen. Kulttuuri- ja tapahtuma-ala on suljettu, sulku on kestänyt eri muodoissaan pian kaksi vuotta. Tämän täytyy olla viimeinen sulku. Vaadimme kulttuuritilojen ja -tapahtumien avaamista heti.

Rajoitustoimenpiteet ovat perustuneet riskiarvioihin, eivät todennettuun dataan. Yleisötapahtumien kieltäminen on ollut näytösluonteista, ei näyttöperusteista. Juridisia perusteita rajoituksille ei ole. Riskipistetaulukko eli räkäindeksi on juridiselta statukseltaan vain THL:n verkkosivu vailla taustadataa. Tapahtumien kieltäminen on ollut viestinnän, ei taudin torjunnan työkalu. Me vaadimme, että päätöksenteko pohjaa tutkittuun tietoon sekä todennettuun, avoimeen dataan.

Rajoituspolitiikka on kohdellut eri toimialoja epätasa-arvoisesti. Työn tekeminen, elinkeinon harjoittaminen, kulttuuri ja kokoontumisvapaus ovat kuitenkin perustuslaillisia oikeuksia pandemia-aikanakin. Emme enää suostu siihen, että kulttuuri ja tapahtuma-ala laitetaan aina ensimmäiseksi varmuuden vuoksi kiinni.

Sulkupolitiikka tapahtumien suhteen on ollut tempoilevaa. Rajoituksia on annettu lyhyellä varoitusajalla ja toisaalta äkilliset mielenmuutokset sulkujen höllentymisestä kuvastavat tietämättömyyttä alasta: peruttuja ja siirrettyjä kiertueita tai esityksiä ei voi nopeassa tahdissa palauttaa. Kulttuuri- ja tapahtuma-alaan kohdistuvia toimenpiteitä on suunniteltava yhdessä alan kanssa. Kun kulttuuri- ja tapahtuma-alan rajoituksia lähdetään purkamaan, se on tehtävä kulttuuri- ja tapahtuma-alan kanssa yhteistyössä. Vaadimme, että kulttuuri- ja tapahtuma-alaa kuullaan niitä koskevissa asioissa. 

Tulevia epidemioita on ennakoitava varautumalla. Koronapandemia ei ole ohi. Emme tiedä, onko tulossa uusia aaltoja, ja miten ne terveyteemme vaikuttavat. Myös kokonaan uusia pandemioita voi olla tulossa. Me vaadimme konkreettisia toimenpiteitä: tartuntatautilain uudistus, terveydenhuollon kapasiteetin varmistaminen, tarkoitustenmukaisten yritystukien kehittäminen, kulttuuriviennin sitominen osaksi ulkomaankauppaa sekä freelancereiden sosiaaliturvan varmistaminen.

Kulttuurialan elpyminen tulee viemään aikaa. Kulttuuri- ja tapahtuma-ala freelancereineen on ajettu alas. Ammattilaisia on kadonnut ja vaihtanut alaa; alalle valmistuvia puolestaan odottaa hutera kenttä. Yrityksiä on kaatunut. Freelancereiden resilienssi on ollut kovalla koetuksella ja osa voi henkisesti todella huonosti. Rajoitukset ja epätasa-arvoinen pandemianhoito ovat virittäneet sosiaalisen pommin jonka laukeaminen on jo alkanut ja tulee kestämään vuosia. Vaadimme kulttuuri- ja tapahtuma-alan elpymiseen investointeja ja tukea.

Paras tuki on kuitenkin sallia työnteko. Meillä on ammattitaito järjestää tapahtumia, jotka muotoutuvat eri olosuhteisiin. Tapahtuma-ala osaa työnsä. Yleisöltä ei saa viedä osallistumisen mahdollisuutta. Siksi me vaadimme, että sulku on viimeinen ja suomalaiset pääsevät jälleen nauttimaan kulttuurista, urheilusta ja kokoontumisista.  Kansalaisten terveyttä ei uhkaa vain virus vaan ennen kaikkea henkinen lamaannus ja näköalattomuus. Siksi vaadimme ovet täysin auki!

Lisää luettavaa