Flow-festivaali sai vapauttavan päätöksen ympäristörikkomusoikeudenkäynnissä – ei rikkonut melurajoituksia

Flow ei rikkonut määräyksiä.

14.12.2020

Flow-festivaali kertoo tiedotteeseen saaneensa vapauttavan päätöksen ympäristörikkomuksiin liittyviin melurajoituksiin kohdistuneissa väitteissä.

Helsingin käräjäoikeudessa käsiteltiin tapahtumia, jotka koskevat vuoden 2017 ja 2018 Flow-festivaaleja.

Tuolloin ympäristömelumittarissa epäiltiin yksittäisen tunnin aikana perjantai- ja lauantai-iltoina tapahtuneen Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden asettamien ympäristömelurajojen ylityksiä. Väitetyt ylitykset olivat suurimmillaan viisi desibeliä.

Väitettyinä ylityshetkinä Flow-festivaali teki kaikkensa melutason pienentämiseksi ympäristössä.

”Flow-festivaali tekee yhteistyötä niin Suvilahden alueen asukkaiden kuin Helsingin kaupungin kanssa ympäristö- ja meluasioissa. Ympäristöpalveluiden tekemä tutkintapyyntö ei perustu lähiympäristön asukkaiden kokemaan haittaan, vaan ympäristörikkomussyyte on tullut virkamiehen valituksen ja mittaustuloksen pohjalta. Desibelirajan ylittäneet tulokset oli mitattu asuinrakennuksen vesikatolla paikasta, johon kertyy merkittävästi enemmän melua kuin todelliseen asuinkorkeuteen. Ylityksiä ei ole tapahtunut todellisessa asuinkorkeudessa. Väitetyt ylitykset ovat myös niin pieniä ja hetkellisiä, ettei niiden voida ajatella olevan ympäristön pilaamista”, Flow kertoo tiedotteessaan ja jatkaa:

”Flow-festivaali on osana kattavaa ympäristöohjelmaansa järjestelmällisesti kehittänyt melunhallintaa vuosittain käyttämällä aina parhaita asiantuntijoita ja alihankkijoita sekä modernisoinut säännöllisesti käyttämäänsä äänitekniikkaa. Syytetyt ja Flow-festivaali ovat toimineet prosessin kaikissa vaiheissa erityistä huolellisuutta noudattaen ja korkeimmalla mahdollisella tasolla. Tapahtumatilanteessa meluasioita on hoidettu korkeatasoisesti, jokaiseen epäiltyyn ylitykseen on reagoitu välittömästi ja tehty toimenpiteitä tilanteen ratkaisemiseksi.”

Flow-festivaali kertoo olevansa tyytyväinen päätökseen. Se haluaa kuitenkin jatkaa keskustelua soittoajoista ja melunmittaukseen liittyvistä kiistanalaisuuksista.

Lisää luettavaa