Kaupallisen median ahdinko näkyy artistien tekijänoikeuskorvauksissa

Kaupallisilta televisio- ja radiokanavilta kerätyt tekijänoikeuskorvaukset romahtivat.

Sanni Tavastialla syyskuussa 2020.
Julius Töyrylä

Teosto on maksanut jäsenilleen tilityksen tänään. Tilityksessä maksettiin pääosin viime vuoden loppukesältä kertyneitä tekijänoikeuskorvauksia muun muassa radiosta, televisiosta ja online-palveluista. Korona leikkasi korvaussummia erityisesti konserttien sekä kaupallisen radion ja tv:n alueella.

Koronan vaikutukset näkyvät eniten livealueella, jonka osuus oli tilityksestä ainoastaan prosentin luokkaa. Kaupallisen television tilitys laski 37 prosenttia ja kaupallisen radion 28 prosenttia viime vuoden maaliskuuhun verrattuna.

”Pitkään jatkunut koronatilanne on musiikin säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja kustantajille erittäin vaikea”, toteaa Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen.

”Elävällä musiikilla ja tapahtumilla on merkittävä rooli myös tekijänoikeuskorvauksien kertymisessä. Lisäksi myös kaupallisen median liikevaihdon pudotus näkyy suoraan musiikin tekijöiden ja kustantajien tilipussissa.”

Koronatilanteesta huolimatta Teoston maaliskuun 2021 tilitys (9,8 miljoonaa euroa) on kokonaisuutena hieman edellisvuoden maaliskuun tilitystä (8,5 miljoonaa euroa) suurempi. Tämä johtuu MTV:n Teostolle maksamasta 1,58 miljoonan euron lisäkorvauksesta.

MTV maksoi lisäkorvaukset Teostolle markkinaoikeuden päätettyä Teoston hyväksi MTV:n ja Teoston välisen pitkään jatkuneen hinnoitteluerimielisyyden, joka koski vapaasti vastaanotettavien tv-kanavien (MTV, Sub ja Ava) musiikinkäyttökorvauksia vuosina 2017–2019.

Lisäkorvaukset tilitetään niille tekijöille ja kustantajille, joiden teoksia on esitetty MTV:llä, Subilla tai Avalla vuosina 2017–2019 ja joille on maksettu niistä esityskorvauksia kesäkuun 2018 ja kesäkuun 2020 välisenä aikana.