Uusi eurooppalainen projekti kouluttaa yökerhoissa työskenteleviä ennaltaehkäisemään seksuaalista väkivaltaa

"Yökerhoympäristössä tapahtuu seksuaalista väkivaltaa hyvin usein. Erittäin seksualisoitunut ympäristö sekä alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden käyttö myötävaikuttavat tähän."

12.12.2017

Tšekin sisäministeriö on tunnistanut seksuaalisen väkivallan yhdeksi turvallisuusaloitteensa keskeisimmistä aiheista.

Prahassa Kaarlen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan riippuvuusklinikka järjestää tällä hetkellä pilottivaiheessa olevan laajan koulutusohjelman yökerhojen henkilökunnalle. Euroopan komission tukemassa koulutuksessa opastetaan myös Isossa-Britanniassa, Portugalissa sekä Espanjassa alalla työskenteleviä kuinka reagoida oikein seksuaaliseen väkivaltaan yökerhoissa.

Riippuvuusklinikan Hana Fidesovan mukaan kouluttaminen yöelämässä tapahtuvaan häirintään on hyvin olennaista: ”Yökerhoympäristössä tapahtuu seksuaalista väkivaltaa hyvin usein. Erittäin seksualisoitunut ympäristö sekä alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden käyttö myötävaikuttavat tähän.”

Vastaavaa ennaltaehkäisyä ei ole tehty säännöllisesti Tšekissä aiemmin. ”Kokemukset muista maista todentavat , että yökerhojen esimiesten ja henkilökunnan kouluttamisella on vaikutusta.” Fidesova lisää.

Riippuvuusasiantuntja Adam Kulhanekin mukaan tavoitteena on saattaa ihmisiä tietoiseksi mahdollisesti riskialttiista tilanteista. Yökerhot voivat saada ”turvallisen klubin leiman” jos ne läpäisevät säännökset.

Säännösten mukaan yökerhoissa ei tule olla pimeitä nurkkauksia tai hankalia sisäänkäyntitiloja, joissa voi muodostua tungosta. Kulhanek, yksi projektin kouluttajista lisäsi myös, että yökerhot eivät ole ainakaan suoralta kädeltä kieltäytyneet ajatuksesta.

Euroopan unionin perusoikeusviraston vuonna 2014 teettämän tutkimuksen mukaan 8 prosenttia naisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa viimeisen vuoden aikana. Kolmasosa naisista on kokenut väkivaltaa elinaikanaan.

Alustava vaihe klinikan koulutusohjelmassa alkaa välittömästi ja tuloksia odotetaan vuoden 2019 maaliskuuhun mennessä.

Lisää luettavaa