Yleisötilaisuuksiin jälleen tiukempia rajoituksia pääkaupungiseudulla

Uudet rajoitukset astuvat voimaan 20.8.

Aluehallintovirasto on määrännyt kokoontumisrajoituksia, jotka koskevat pääkaupunkiseudun yleisötilaisuuksia. Uuden päätöksen myötä sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voidaan Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistu sisätiloissa enintään 25 henkilöä ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa enintään 50 henkilöä.

Yhteisyleisömäärää koskevista rajoista voi sisä- ja ulkotiloissa poiketa eriyttämisjärjestelyin. Tämä edellyttää, että tiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita.

Lisäksi käytössä olevien lohkojen välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke. Jokaiselle lohkolle tulee olla omat kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta. Lohkot voivat käyttää samoja palveluja, jos niiden käyttö voidaan porrastaa ja pintojen puhdistuksesta huolehditaan lohkojen välillä asianmukaisesti.

Tämä edellyttää myös, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.

Päätös astuu voimaan 20.8. ja on voimassa 12.9. asti.