Aluehallintoviraston ”vitkastelusta” tehty rikosilmoitus

Poliisia on pyydetty tutkimaan, onko Etelä-Suomen avi syyllistynyt virkarikokseen.

Kokoontumisrajoitusten epäkohtia performansseillaan alleviivannut Kuusiplus-kollektiivi on tehnyt rikosilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. Rikosilmoituksella poliisia pyydetään tutkimaan, onko avi syyllistynyt virkarikokseen vitkastellessaan lohkomisvaatimuksen purkua.

Avi tiedotti, että lohkomisvaatimuksesta luopumista käsitellään torstaina, ja se astuu voimaan todennäköisesti ensi viikolla. Rikosilmoituksessa tartuntatautilakia tulkitaan niin, että avin olisi toimittava välittömästi.

”Tartuntatautilain 58 §:n nojalla ei-välttämätön rajoitustoimi on kumottava välittömästi. STM:n ohjauskirje on velvoittanut Etelä-Suomen Aluehallintovirastot vaatimaan tilaisuuksien ns lohkoamista 31.8.2021 asti. Lisäksi eilen pk-seudun koronakoordinaatioryhmä totesi että edellytykset lohkoamisen vaatimiseksi eivät enää täyty. Etelä-Suomen Avilla ei siis ole enää yhtään asiakirjaa, jotka vaatisivat lohkoamista. Laissa mainittu ’välittömästi’ tarkoittaa samaa kuin arkikielen ’heti’. Se ei ole ’ensi viikolla’, kuten Etelä-Suomen Avi on linjannut eilisessä tiedotteessaan”, Kuusiplus kirjoittaa.

Kuusiplus korostaa, että kulttuuri- ja tapahtuma-alalle jokainen loppukesän viikonloppu on taloudellisesti tärkeä.

”Ei ole samantekevää, kumotaanko ei-välttämättömyys heti vai ensi viikolla.”