Kulttuurin kentälle kaivattu tukipaketti – myös keikkatyöläiset ja freelancerit huomioidaan

Hallitus linjasi eilen tukipaketista joka kohdennetaan kulttuurille, taiteelle, liikunnalle ja tapahtuma-alalle.

Sami Turunen

Hallitus linjasi eilen tukipaketista, jolla tuetaan kulttuurin, taiteen ja tapahtuma-alan elpymistä pandemiasta osana koko yhteiskunnan jälleenrakentamista ja ihmisten toipumista. Lisämäärärahalla tuetaan alojen toimijoita sekä turvataan toiminnan jatkuvuutta.

Tiedotteen mukaan tukipaketissa huomioidaan erityisesti alan moninaisuus ja työnteon erilaiset muodot, kuten keikkatyöläiset, itsensä työllistäjät, yksinyrittäjät, freelancerit ja toiminimellä toimivat. Paketista suunnataan kulttuuriin ja taiteeseen 127,36 miljoonaa euroa ja tapahtuma-alalle tapahtumatakuun muodossa 85 miljoonaa euroa. 

Kulttuurin ja taiteen kokonaisuus muodostuu apurahoista ja kulttuurialan toimijoille myönnettävistä avustuksista. Määrärahat kohdennetaan laajasti eri taiteen ja kulttuurin sektoreille. Noin puolet, 64,8 miljoonaa euroa, kohdennettaisiin alan ammattilaisille apurahoina sekä toiminimille ja yksinyrittäjille avustuksina. Tuet jakaisi Taiteen edistämiskeskus Taike. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön jaettavaksi varattaisiin vapaan kentän yhteisöille eri taiteenaloilla yhteensä 15 milj. euroa, kansallisille taidelaitoksille ja valtionosuutta saaville teattereille, orkestereille ja museoille yhteensä 20 miljoonaa euroa ja yleishyödyllisenä toimintana järjestettävien ja alle 150 000 liikevaihdon osakeyhtiömuotoisten järjestäjien järjestämille kulttuuritapahtumille ja festivaaleille, kesäteattereille ja uskonnollisille kesätapahtumille yhteensä 10,5 miljoonaa euroa.

Kulttuuriperintöalan toimijoille ja seurantaloille kohdennettaisiin yhteensä 3,5 miljoonaa euroa, valtionosuuden ulkopuolella toimiville taiteen perusopetuksen järjestäjille 4 miljoonaa euroa ja alan virastoille 1,5 miljoonaa euroa. Pienten ja keskisuurten elokuvateattereiden avustuksiin varattaisiin 8 miljoonaa euroa, jotka Suomen elokuvasäätiö jakaisi.

Tapahtumatakuuseen varataan yhteensä 85 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee parhaillaan hallituksen esitystä tapahtumatakuusta. Tapahtumajärjestäjät ja heidän alihankkijansa hakisivat tapahtumatakuuta Valtiokonttorista. Se olisi ennakollinen maksusitoumus, joka annettaisiin tapahtumajärjestäjälle tämän ilmoittamista kustannuksista. Jos tapahtuma peruttaisiin tai sen laajuutta rajoitettaisiin lain tai viranomaisen määräyksestä, korvausta maksettaisiin toteutuneista kustannuksista 85 prosenttisesti. Takuu koskisi 1.6.–31.12.2021 peruttuja tilaisuuksia.