Naiset pitävät kotimaista musiikkialaa huomattavasti epätasa-arvoisempana kuin miehet – ”Ne, jotka eivät ole kokeneet sukupuolensa takia syrjintää, eivät sitä välttämättä tunnista”

Suomessa musiikin tekijöistä vain viidennes on naisia tai muunsukupuolisia – miksi?

08.03.2023

Tänään julkaistiin Teoston koordinoiman ja yhdentoista musiikkialan toimijan teettämän laajan tutkimushankkeen tulokset, joiden mukaan 70 % naispuolisista ja 77 % muunsukupuolisista säveltäjistä ja sanoittajista kokee musiikkialan epätasa-arvoisena, kun miespuolisista samoin kokee vain 32 %. Voit tutustua tutkimukseen kokonaisuudessaan täällä.

2055 henkilöä vastasi tutkimukseen, jonka kohderyhminä olivat musiikin ammattilaiset, harrastajat, opiskelijat sekä alan vaikuttajat. Vastaajista naispuolisia oli 47 %, miespuolisia 46 % ja muunsukupuolisia 2 %.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miksi Teoston asiakasrekisterin mukaan Suomessa musiikin tekijöistä vain viidennes on naisia tai muunsukupuolisia. Musiikkialan opiskelijoista yli puolet on naisia.

Tutkimushanketta koordinoivan Teoston viestintä-, markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Vappu Aura kommentoi:

”Halusimme selvittää niitä esteitä ja kannusteita, joita musiikin tekemiselle on, ja mitkä tekijät vaikuttavat eniten siihen, että musiikin säveltämisestä tai sanoittamisesta tulee ammatti. Lisäksi halusimme kartoittaa, millaisia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi tarvitaan.”

Tutkimuksen mukaan 47 % naisista ja 76 % muunsukupuolisista kokee sukupuolensa vaikuttaneen negatiivisesti siihen, että ympärille löytyisivät oikeat kumppanit ja verkostot. Miehillä vastaava luku on 7 %. Naispuolisten henkilöiden vastauksista käy ilmi, että epätasa-arvoisimpana näyttäytyy rap-, hiphop- ja r&b -genre, ja vähiten epätasa-arvoisena klassisen musiikin ja taidemusiikin kenttä.

Naisista 29 % ja muunsukupuolisista 45 % on kokenut sukupuolesta johtuvaa syrjintää säveltäjänä tai sanoittajana. Miehistä samoin on kokenut 5%. Kysyttäessä suurimpia esteitä sanoittajaksi ja säveltäjäksi ryhtymiselle naisista 82 % ja miehistä 76 % mainitsivat oman epävarmuuden ja uskon puutteen.

Keinoiksi parantaa epätasa-arvoista tilannetta nimettiin muun muassa parempi tuki ja kannustus varhaiskasvatuksessa ja koulussa, harrastusmahdollisuuksien kasvattaminen, esikuvien esille tuominen ja vanhojen rakenteiden, asenteiden ja käytäntöjen muuttaminen. Vastausten mukaan naiset kokevat miehiä tärkeämmäksi uudenlaisten verkostojen rakentamisen sekä sukupuolikiintiöt.

Suurin syy sille, että musiikintekijöiden joukossa valtaosa on miehiä, on tutkimuksen mukaan alan perinteinen miehisyys ja vallitsevat asenteet. Naisten kokema syrjintä konkretisoituu vähättelynä ja arvostuksen puutteena, miesten suosimisena, naisten pienempinä palkkioina miehiin verrattuna, sekä häirintänä ja ahdisteluna.

Vähiten ongelmallisena tilanteen näkevät yli 35-vuotiaat miesvastaajat, joista merkittävä osa on sitä mieltä, että musiikkialalla kaikilla on samat mahdollisuudet.

”Tämä selkeä ero naisten ja miesten kokemusmaailmassa on tietysti huolestuttava. Ne, jotka eivät ole kokeneet sukupuolensa takia syrjintää, eivät sitä välttämättä tunnista. Toisaalta alle 35-vuotiaat miehet näkevät tasa-arvon haasteet selkeämmin ja he myös kokevat muutoksen tarpeelliseksi”, Aura sanoo.

Tutkimuksessa kumppaneina olivat Elements Music, Suomen Jazzliitto, Suomen konservatorioliitto, Suomen Musiikintekijät, Suomen Musiikkikustantajat, Suomen Musiikkioppilaitosten liitto, Suomen Säveltäjät, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Warner Music Finland Oy ja Yleisradio, ja tutkimuksen toteutti Tutkimustoimisto Vastakaiku.

Lisää luettavaa