Vaatimus päättäjille: musiikkitapahtumien rajoituksia purettava välittömästi

Toimenpidevaatimuksen on allekirjoittanut 15 alan järjestöä.

25.01.2022

Music Finland, Teosto, LiveFin ja tusina muita musiikkialan järjestöjä ovat esittäneet toimenpidevaatimuksen päättäjille. Se kuuluu ytimekkäästi: Musiikkitapahtumien rajoituksia on purettava välittömästi!

Lisäksi siinä vaaditaan menetyksiin suhteutettuja tukia musiikin kentälle nopeasti ja tarkoituksenmukaisesti. Vaatimukseen sisältyy myös toimenpidekokonaisuus, jolla musiikkiala saadaan takaisin koronaa edeltäneelle kasvu-uralle. Rumban on helppo komppailla vaatimusta, joten tässä se on kokonaisuudessaan:

MUSIIKKITAPAHTUMIEN RAJOITUKSIA PURETTAVA VÄLITTÖMÄSTI

Musiikkialaa ei saa enää rajoittaa tiukemmin kuin muuta yhteiskuntaa. Ei ole voitu osoittaa, että musiikkitapahtumien rajoituksilla olisi ollut merkittävää vaikutusta tartuntamääriin.

Musiikkitapahtumien rajoituksia on alettava purkaa välittömästi: asteittain ensin kaikenlaiset tapahtumatilat, joissa on mahdollista järjestää istumapaikat ja toimia terveysturvallisesti. Tällöin myös ravintolatoimintaa tulee voida jatkaa vähintään klo 23 asti. Helmikuun puoleen väliin mennessä rajoituksista on luovuttava kokonaan.

Jos koronapassin käyttöä jatketaan, sitä tulee käyttää ainoastaan välttämättömän ajan ja ainoastaan vaihtoehtona rajoituksille. THL:n riskipotentiaalitaulukkoa ei enää tule käyttää päätöksenteon tai rajoitusten perusteena. Riskiarvioiden on perustuttava tutkittuun tietoon ja läpinäkyvään dataan.

Jos rajoituksia tarvitaan uudelleen, niiden tulee olla tiukasti välttämättömyysperiaatteeseen perustuvia. Jatkossa musiikkiala tarvitsee selkeät reunaehdot siitä, miten koronanhoidossa edetään ja millä perustein rajoitukset puretaan.

MENETYKSIIN SUHTEUTETTU TUKIMÄÄRÄ ON JAETTAVA NOPEASTI JA TARKOITUKSENMUKAISESTI

Musiikkialan tukia tulee jatkaa niin kauan kuin rajoitusten vaikutukset jatkuvat. Tukimekanismeja valmisteltaessa on hyödynnettävä alan omaa asiantuntemusta.

Tukien tulee olla riittäviä suhteessa menetyksiin ja ne tulee kohdentaa siten, että ne kattavat koko sen musiikkialan moninaisen kentän, joka on koronasta kärsinyt – eikä väliinputoajia synny.

SUOMALAINEN MUSIIKKIALA UUTEEN NOUSUUN!

Korona pysäytti vahvalla kasvu-uralla olleen musiikkialan kehityksen. Ala on ollut yksi eniten koronasta kärsineistä toimialoista, mutta sillä on edelleen valtava potentiaali nousta merkittäväksi työllistäjäksi sekä kasvu- ja vientialaksi.

Päättäjien, puolueiden ja eri hallinnonalojen on sitouduttava – yhteistyössä musiikkialan kanssa – rakentamaan pitkän aikavälin toimenpideohjelma. Sen tulee sisältää toimenpiteet, jolla turvataan perustoiminnan edellytykset, työllisyys, alan kehittyminen ja kansainvälinen kasvu. Ala on jo joulukuussa esittänyt ehdotuksen toimenpiteistä pääministerille.

Allekirjoittajat: Music Finland, LiveFIN, Teosto, Gramex, Suomen Musiikkikustantajat, Muusikkojen Liitto, Suomen Musiikintekijät, Suomen Säveltäjät, Musiikkituottajat – IFPI Finland, IndieCo, Musiikin edistämissäätiö MES, Music Managers Forum Finland, SOA – Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ja Suomen musiikkineuvosto.

Lisää luettavaa