”Nollan tippuminen” ei vaikuta AVI:n päätökseen – yli 50 hengen tilaisuuksia saa järjestää, kun niiden turvallisuus varmistetaan

Tapahtumanjärjestäjien on mm. turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen.

Yves Tumor Flow-festivaalilla 2019.
Julius Töyrylä

Aluehallintovirastot antoivat maanantaina 24. elokuuta tartuntatautilain mukaiset päätökset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä syyskuussa. Vaikka Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeestä oli surullisenkuuluisasti ”tipahtanut nolla”, annettu päätös pysyy voimassa.

Päätösten mukaan yli 50 hengen tapahtumia voi järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. Turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.

Ohjeen taustalla on valtioneuvoston periaatepäätös ja siihen sisältyvä linjaus yli 50 henkilön yleisötilaisuuksien järjestämisestä erityisjärjestelyin. Ohjeessa edellytetään muun muassa, että

– osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen
– tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
– järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Tapahtumien enimmäisosallistujamääriä ei ole päätöksissä rajoitettu. Kaiken kokoisia tapahtumia voi edelleen järjestää, kunhan niihin osallistuvien turvallisuudesta huolehditaan THL:n ja OKM:n ohjeen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti maanantaina 24.8.2020, että sen aluehallintovirastoille lähettämässä ohjauskirjeessä oli kirjoitusvirhe. Ministeriö lähetti aluehallintovirastoille uuden ohjauskirjeen samana päivänä.

Aluehallintovirastojen asiantuntijat käsittelivät syyskuuta koskevia päätöksiä ministeriön uuden ohjauskirjeen, kattavan asiantuntijaselvityksen ja -arvioinnin pohjalta tiistaina 25.8.2020. Johtopäätöksenä todettiin, että aluehallintovirastojen 24.8.2020 antamia päätöksiä ei ole aihetta muuttaa.